Bostik logo Mattbolaget i Uddevalla

Bostik

Bostik är en av världens ledande tillverkare av lim, spackel, fix & fog samt tätningsmedel.

Bostik Nordic har under 100 år drivits av övertygelsen att innovation är vägen till bättre ergonomi, kostnadseffektivare metoder och miljövänligare konsumtion. Därför har vi ända sedan starten för 100 år sedan arbetat utifrån en innovationsstrategi för att bidra till nyskapande och smarta produkter.

Läs mer på:  www.bostik.se